Siker program szerződés

 

amely létrejött a Mentorált és Szilvia Gürtler (székhely: 18 Triq il-Watar, Ta’Xbiex, közösségi adószám: MT 2491-9212) mint Mentor Coach (továbbiakban Mentor), együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Mentor a Mentorált számára mentor- és coaching-szolgáltatást nyújt. A Siker mentorprogram részleteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A szolgáltatás díja: az árszabás szerinti egyszeri díj + 5% sikerdíj a jelenlegi jövedelemhez mért növekményre vetítve, amit Felek 2 alkalommal, félévente közösen egyeztetnek.

Lehetőség van részletfizetésre az alábbiak szerint: a Sikerprogram alapdíja 10 alkalommal egyenlő részletben + 5 % sikerdíj, ami félévkor és év végén kerül elszámolásra, a jelenlegi jövedelemhez mért növekményre vetítve.

A Siker program díja nem visszatéríthető. A sikerdíj részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Mentorált jogosult az első hónap után döntést hozni az együttműködés folytatásáról. Amennyiben a megszakítás mellett dönt, úgy további fizetési kötelezettsége az első hónap díjának kifizetésén kívül nem keletkezik. Amennyiben a folytatás mellett dönt, úgy kötelezettséget vállal a 12 hónapos folyamatos együtt munkára, és  jelen szerződésben rögzítettek maximális betartására.

Ha Mentor előre nem látható akadályoztatás miatt nem tudja ellátni feladatát, köteles a Mentoráltat az elvárható legkorábbi időpontban értesíteni, az elmaradt alkalmat pótolni.

Jelen szerződés alapján létrejött jogviszony a program rendelésétől számított legfeljebb 12 hónapig tart. Ezen időtartamon belül a jogviszony a Mentor és a Mentorált kapcsolatfelvételének a Siker program online felületén történő rögzítésével kezdődik.

Mentorálás módja: zoom felületen, emailben vagy más online módon folytatott kommunikáció.

Mentorált a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségeket teljesíti:

  • a tőle elvárható legjobb tudással és hozzáállással részt vesz a program minden képzési, mentor és coaching elemén, a kiadott feladatokat elvégzi

· áttekinti, kiegészíti a Mentorálási alkalmakról a Mentor által készített Mentorálási naplót, szükség esetén kérdést tesz fel a Mentornak, a Mentorálási alkalmak között aktív tanulási és önképzési tevékenységet folytat a Mentor útmutatása szerint

· a Mentoráláshoz szükséges további képzésben és csoportos programokon a Siker program kiírása szerint részt vesz

· a program online felületén folyamatosan végzi a Mentorálás dokumentálását, a mentori találkozókkal kapcsolatos információkat ezen platformon a találkozást követő 3 (három) napon belül rögzíti

·  jogosult rendszeresen részt venni a Mentor klubrendezvényein (MannaClub)

· Mentorral együttműködik az Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítésében és megvalósításában

· elvégzi a Mentorálás lezárásakor a szükséges önértékeléseket és értékeléseket

A Mentorált Személyt a Mentorprogram keretében a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

· jogosult a jelen szerződésben foglaltak szerinti Mentorálásban részt venni

· jogosult indokolás mellett a személyét érintő lényeges körülmény vagy élethelyzet változás esetén a Mentorálás lezárását kezdeményezni.

A Mentor a Mentorprogram keretében a Mentoráláshoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségeket vállalja:

· a program folyamata során biztosítja a Mentor online jelenlétét

· biztosítja a Mentorált számára a hozzáférést a Mentorprogram online felületéhez és a szükséges elektronikus tartalamakhoz.

1. sz. melléklet

A program felépítése

  1. Útmutató csomag: 3 * 30 perc egyéni coaching (értéke: 139 EUR)
  2. Duplázó program: 5 alkalom csoportos program + 2*30 perc egyéni mentorálás (értéke: 389 EUR)
  3. Emelkedj program: 6 alkalom csoportos program + 3*30 perc egyéni mentorálás (értéke: 650 EUR)
  4. A program kezdetététől folyamatosan, összesen 22 alkalommal 1 órás személyes coaching vagy mentorálás (értéke: 2200 EUR)
  5. MannaClub Extra éves tagság (értéke: 250 EUR)

A program teljes értéke: 3628 Eur

2. sz. melléklet

Sikerdíj

A sikerdíj az elért pénzügyi cél teljesítése után a Mentornak járó díj.

A pénzügyi cél 1.000.000 Ft felett kell, hogy legyen.

A pénzügyi teljesítések félévente kerülnek elszámolásra.  A sikerdíj a következő képlet alapján kerül kiszámításra:  (jelenlegi jövedelemhez viszonyított bevétel növekedés összege x időszak) x 0,05 = fizetendő jutalék.

(példa: jelenlegi jövedelem: 1 Mio Ft/hó, elért jövedelem 3 Mio Ft/hó, a félév alatt összesen 10 Mio Ft növekmény. Fizetendő sikerdíj: 500 E Ft.)

Mentorált kifejezetten elfogadja a sikerdíj feltételeit, és vállalja, hogy a Siker program kezdetétől elsőként fél év, majd egy év elteltével nyitottan és őszintén megmutatja a bevételi elszámolásait. A sikerdíj meg nem fizetése a program automatikus megszakítását vonja maga után.

Mentor kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben fél év alatt nem sikerül növekményt generálnia Mentorált életében, úgy részére sikerdíj nem jár.

Csatlakoztál már az ingyenes előadássorozathoz?

Vállalkozói Tudatosság előadássorozat

Üzleti növekedés és Siker

Ebben a 4 részes ingyenes előadás-sorozatban alkalmanként mindössze 1-1 óra alatt rámutatok olyan vállalkozói kihívásokra, amelyek azonosításával magabiztosabban mozoghatsz a vállalkozói létben, és megsokszorozhatod a hatékonyságodat.

A munkát élvezni is lehet

Bakalár Cernovar - Cseh Sör