Affiliate Szerződési Feltételek

Jelen Affiliate Szerződési Feltételek (továbbiakban „ASZF”) tartalmazzák Gürtler Szilvia e.v. mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által  MannaCoach brand név alatt értékesített termékeinke, szolgáltatásainak ajánlásásra és tovább értékesítésére vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeiet.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.mannacoach.com

Szolgáltató neve: Gürtler Szilvia e.v.

A szolgáltató székhelye: 18, Triq il-Watar, Ta’Xbiex, Malta, XBX 1303

Adószáma: MT 2491-9212

Szolgáltató elérhetősége, és az affiliate partnerekkel rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: partner@mannacoach.com

Partner

A MannaCoach affiliate partner programhoz csatlakozó szervezet, vagy magánszemély (továbbiakban partner) népszerűsítheti és ajánlhatja a MannaCoach termékeit, szolgáltatásait. Ennek során elhelyezheti az affiliate partner linket a honlapján, social média felületein, és kiküldheti feliratkozói listáján. 

Csatlakozás feltételei

A partnerprogramba való belépéshez az affiliate űrlap kitöltésével van lehetőség. Szolgáltató 24 órán belül elbírálja a jelentkezést, majd jóváhagyás után Partner jogosult az ajánlói tevékenységre. Az űrlap kitöltésével Partner elfogadja az Affiliate Szerződési Feltételeket. A Szolgáltatói jóváhagyás után hatályba lép a szerződés, melyet mindkét fél magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Termékek, szolgáltatások köre 

A webshop online és offline formában rendelkezésre álló termékekkel rendelkezik: coaching, mentoring, könyvek, kurzusok, e-bookok, letölthető videó és hanganyagok, utazások. A webshop termékein túlmenően, egyedi kérés alapján, előzetes megbeszélés és árkalkuláció alapján fogad el Szolgáltató igénymegrendelést egyéb termékekre.

A honlapon a megvásárolható termékek és igénybe vehető szolgáltatások lényeges tulajdonságairól mind a mannacoach.com weboldalon a Tudástár almenüben, mind egyéb, egyedi affiliate dokumentumokban ad Szolgáltató tájékoztatást. A honlapon közzétett termékekkel (pl. e-book, tanácsadás, oktatás, minikurzus, kurzus) kapcsolatos szerzői jogok Gürtler Szilviát illetik. 

Teljesítés

Minden eseményre, termékre, szolgáltatásra csak az adott terméknél/szolgáltatásnál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak. Ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

A online és offline személyes coaching, mentoring, utazás program szolgáltatások körét a webshop tartalmazza.  

Ez a Szolgáltató és az Affiliate partner által közvetített Megrendelő között létrejövő szerződés, amely alapján Szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott személyes részvételt igénylő szolgáltatást nyújtani a kikötött későbbi időpontban. A szerződés a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpont kölcsönös elfogadása és a Szolgáltató általi visszaigazolás megtörténtével jön létre. Szolgáltató kifejezetten közli, hogy szolgáltatása nem egészségügyi, nem pszichoterápiás, nem pszichológiai vagy egyéb terápiás gyógyítás és/vagy tanácsadás, Megrendelő ezt megrendelésével kifejezetten elfogadja.

A weboldalon elérhető személyes szolgáltatások időnként olyan előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmazhatnak, melyek közül néhány online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban is díj ellenében megrendelhetőek és/vagy díjmentesen megtekinthetőek.

Az online rendelhető termékek fizetése automatikusan, a webshopon keresztül történik Stripe online bankkártyás fizetéssel.

Együttműködés

Az együttműködés a mannacoach.com partnerprogramba történő regisztrációval kezdődik. Az együttműködés mindaddig fennmarad, amíg a Partner saját elhatározásából kéri adatainak törlését, illetve az alábbi pontok megsértése, egyéb súlyos visszaélés, csalás esetén az üzemeltető is kezdeményezheti az együttműködés felbontását.

Jutalék

Affiliate jutalékot a partnerprogram szoftver által nyilvántartott eladások alapján, teljesülést követően fizetünk. 

Amennyiben az affiliate partner által közvetített Megrendelő részletfizetési opciót választott, az affiliate jutalék kifizetése a teljes teljesülést követően esedékes. 

Fontos! Termékeinkre 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállalunk, így az esetleges visszafizetéseket követően a jutalékot is visszaírhatjuk a jövőbeni jutalék terhére. A pénzvisszafizetési garanciával élők száma elenyésző, így az átlagosnál nagyobb arányú pénzvisszafizetési garanciát megvizsgáljuk.

Jutalékok mértéke, típusa

A feltüntetett árak bruttó árak.

Kedvezmények

Partner kizárólag a szolgáltató által jóváhagyott kedvezményeket, kuponkódokat használhatja fel látogatói, követői felé. Szolgáltató kifejezetten kedvezmény adás céljából egyedi kuponkódokat készíthet a partnerek felé. Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, akciót kínálni az érdekköréből érkező vásárlónak, hacsak azt Szoltáltató kifejezetten jóvá nem hagyta. 

Kifizetések

Az első jutalék az összesített értékben 300 Eurot  meghaladó termékeladásból származó jutalék esetén kerül kifizetésre. Ezt követően a Megrendelés teljesülését és kiegyenlítését követően, a Partner választása alapján havonta vagy kéthetente fizetünk jutalékot. A jutalék elszámolások napja minden hónap 15-e, és 30 -a. A kifizetések minimális értékhatára 50 Euro. Jutalékot Revolut, Paylike, Paypal utalással fizetünk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a program által jelzett eladások nem minden esetben egyeznek meg a tényleges eladásokkal. Előfordulhat, hogy a megrendelő hibás, hiányos adatokkal küldte el megrendelését, vagy duplán rendelt, netán nem veszi át a küldeményét. Ezen eseteket a tényleges elszámolás során feltüntetjük.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: Szjt.) 1.§ (1) bekezdése értelmében a weboldal, és az azon elhelyezett tartalmak szerzői műnek minősülnek, így azok minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdéséből kifolyólag tilos a weboldalon található grafikai, képi és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden jogot Gürtler Szilvia e.v. birtokol, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesít. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire és social media megjelenésekre. A weboldalról vagy annak adatbázisából bármely anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér és kártérítés illeti meg. 

Szerződés hatálya

Az affiliate megállapodás határozatlan időre szól. Felek a szerződést közös megegyezéssel, illetve bármely fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik. Szerződésszegés esetén felek bármelyike azonnali hatállyal jogosult felbontani a szerződést. A szerződés megszűnése után 24 órán belül Partner minden linket, reklámelemet eltávolít a rendszeréből. 

Kizárások

Partner az affiliate linkeket csak megfelelő tartalmú és színvonalú oldalakra helyezheti ki. 

Termékeinket tilos megjeleníteni erőszakot alkalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, pornográf, pártpolitikai, vagy egyéb, törvénybe ütköző tartalmat megjelenítő lapokra. Ha oldalain bannerforgót üzemeltet, és ezek alapján a fenti felsorolásba tartozó oldalakon is megjelenhet termékünk reklámja, akkor nem reklámozhatja termékünket.

Tilos termékeinket spam levében reklámozni!

Ezen feltételek megszegésével Partner elveszti jogosultságát a vásárlások után járó jutalékára, valamint Szolgáltató azonnali hatállyal bonthatja a szerződést. 

Az Affiliate Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. 

A munkát élvezni is lehet

Bakalár Cernovar - Cseh Sör